top of page

A somodiagnes.com Domain a Stílus Impex Kft. ( Alábbiakban: Honlap kezelő )  teljes körű jogvédett tulajdona. A Honlap kezelő tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. A honlapon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban cégünk általános tevékenységének fejlesztéséhez használjuk fel. A kapott adatok harmadik félnek átadásra nem kerülnek, kizárólagosan a Honlap kezelő kezeli őket. 

A Honlap kezelő a hírlevélre jelentkezőknek csak a kért hírlevelet fogja küldeni. Partnereink a listáról bármikor lejelentkezhetnek. Ha bármilyen problémája adódik a hírlevéllel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a vevőszolgálatunkkal a kapcsolat menü pont alatt, avagy a info@somodiagnes.com e-mail címen.

 

Előfordulhat, hogy a kért hírlevélen túl speciális kimutatásokat és összefoglalókat is küldünk Ön számára, amelyek azonban mindig pusztán ismeretanyagok, és nem reklám illetve kereskedelmi célokat szolgálnak.

 

 Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük. Önnek mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a honlap Adatvédelem fejezetében nem kap választ, kérjük lépjen kapcsolatba a vevőszolgálatunkkal a kapcsolat menü pont alatt, vagy az info@somodiagnes.com e-mail címen.

 

 

Részletes adatvédelem: 

 

 

1.            Az adatkezelő meghatározása

1.1          A www.somodiagnes.com domain név alatt elérhető Internetes weboldalt (Weboldal) a Stílus Impex Kft. (Cg. 07-09-027598 ; székhely: 2451 Ercsi Dózsa György út 12 .; adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-71904/2014 , kapcsolattartási e-mail cím: info@somodiagnes.com, adószám: 24359975-1-07; a továbbiakban: (Üzemeltető) üzemelteti és tartja fenn.

1.2          A jelen adatvédelmi szabályzat (Szabályzat) a Weboldal üzemeltetése és működtetése keretében az Üzemeltető, mint adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

1.3          A Weboldal használatának megkezdésével a Felhasználók elfogadják a jelen Szabályzat feltételeit és hozzájárulnak az Üzemeltető által végzett és a jelen Szabályzatban megjelölt célú adatkezelésekhez.  A jelen Szabályzat folyamatosan elérhető a Weboldal nyitóoldalán.

1.4          A jelen Szabályzatban használt nagybetűs és e helyütt másképpen nem definiált fogalmak jelentése megegyezik a Weboldal ÁSZF-jében meghatározott nagybetűs kifejezésekre ott meghatározott jelentéssel.

 

2.         A kezelt adatok köre

2.1       Az Üzemeltető az egyes Felhasználókról az alábbi adatokat kezeli:

(a)        a Weboldal regisztrációs lapjának kitöltésével a Felhasználók által megadott adatok, ideértve nem kizárólagosan a következő adatokat: név, nem, születési idő, e-mail cím, stb;   

(b)        a Weboldal használata során a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott egyéb adatok, ideértve nem kizárólagos a következő adatokat: a Weboldalon végzett tevékenységekkel kapcsolatos adatok; és

(c)        az Üzemeltető a Weboldal regisztráció nélküli használata esetén is rögzít bizonyos, a Felhasználókhoz kapcsolódó, esetenként személyes adatként minősülő adatokat az alábbiak szerint.

2.2       Az Üzemeltető a Weboldalt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 13/A. §-ban foglalt adatelkerülés és adattakarékosság elvét betartva üzemelteti. A Weboldal használata során ugyanakkor bizonyos felhasználói adatok automatikusan az Üzemeltető kezelésébe kerülnek. A Weboldal Felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülhetnek. A naplófájlokról statisztika készül és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományok egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. Az egy éves határidő leteltét követően a naplófájlok törlésre kerülnek. A Felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személye azonosítható lenne.

2.3       A Felhasználók a Weboldal használatának megkezdésével a hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése alapján hozzájárulásukat adják ahhoz Szolgáltatás egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepítsen a Felhasználók számítógépére adatfeljegyzés és hozzáférés, a Felhasználók azonosítása, a Felhasználók további látogatásainak megkönnyítése céljából. Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz, az ún. session cookie-k pedig a Felhasználó látogatásának végével automatikusan törlődnek. A Felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-k el nem fogadásakor ugyanakkor egyes funkciók nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a Felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookiek-kal kapcsolatban további információ a http://www.cookiecentral.com címen található.

2.4       Az Üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a Felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat, illetve a Felhasználó IP-címéhez harmadik személyek is hozzáférhetnek. Ilyen eset például, ha a Weboldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetés jelenik meg, vagy a Felhasználó rákattint egy harmadik személy által üzemeltetett szerverről elérhetővé tett hirdetésre.

2.5       A Weboldal bizonyos részeinek használata regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Weboldalon elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen feltünteti a szükséges és opcionálisan megadandó adatokat. A szükséges adatok körébe a célhoz kötöttség elvének megfelelően kizárólag olyan adatok tartoznak, amelyek egy adott szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához, illetve használatához elengedhetetlenül szükségesek. A kötelezően megadandó adatok közé tartozik például a Felhasználó azonosításához szükséges felhasználónév, jelszó és e-mail cím. A Felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a Felhasználó a Weboldalon bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.

 

3. Az adatkezelés célja

 

3.1       A Weboldallal összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelés elsődleges célja a szolgáltatás nyújtására illetve termék értékesítésére irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokra és lakcímre vonatkozó adatkezelés.  A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására illetve termék értékesítésre irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

Weboldallal összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelés célja továbbá a Weboldal szolgáltatásainak hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása (ideértve a személyre szabott reklámok megjelenítését és a Weboldal hatékonyságának növelését is), illetve a Felhasználók igényeinek kiszolgálása.

3.2       Az Üzemeltető által végzett adatkezelés további célja a Felhasználók azonosítása, a Weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása, külön hozzájárulás esetén rendszeres hírlevelek és reklámok küldése (eDM), megrendelés esetén termékek és szolgáltatások értékesítése, valamint nyújtása, a Felhasználási Feltételek érvényre juttatása és az annak, illetve a jogszabályok alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.

3.3       A Felhasználók külön hozzájárulása esetén az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése alapján az Üzemeltető a Felhasználókról rendelkezésre álló adatokat a szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából is kezelheti.

 

4.         Az adatkezelés jogalapja

4.1       Az Üzemeltető által a Felhasználók adataival végzett adatkezelés jogalapja

(a)       az Ektv. 13/A.§ (1)-(3) bekezdéseiben említett adatok tekintetében az említett jogszabályhelyek;

(b)       a Szabályzat 2.1 pontjában említett egyéb adatok tekintetében végzett adatkezelés, a 3.2 pontban említett hírlevél és reklám-küldési tevékenység és a 3.3 pontban említett reklámok kiszolgálását a Felhasználók önkéntes és tájékozott hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 5.§ (1) bekezdés (a) pontja alapján; és

(c)        az egyéb, jogszabályok által elrendelt adatkezelések esetén az adott rendelkezést tartalmazó jogszabályok. 

 

5.         Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama határozatlan, azaz az Üzemeltető mindaddig kezeli a Felhasználó jogait, ameddig az érintett Felhasználó az adatkezelés megszüntetését vagy az adatok törlését nem kéri, vagy, amelyik korábbi, amíg az adatkezelés célja meg nem valósul, vagy meg nem szűnik.

 

6.         Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos és jogorvoslati jogai

6.1       Az Üzemeltető a Felhasználók részére az alábbi elérhetőségeken ad tájékoztatást az általa kezelt személyes adatokról és itt kérhető az Üzemeltető adatkezelésekkel kapcsolatos intézkedése, és ide kell továbbítani az egyes adatkezelési műveletek (pl. eDM) megtiltására vonatkozó kérelmeket is a weblapon megadott elérhetőségeken keresztül

6.2       Az Üzemeltetőtől bármelyik Felhasználó

(a)       tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,

(b)       személyes adatainak helyesbítését, valamint

(c)        személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását kérheti.

6.3       Az érintett Felhasználó kérelmére az Üzemeltető tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

6.4       Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Üzemeltetőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a felvilágosítás díja: 3.000,- Ft, melytől Üzemeltető elállhat

6.5       Ha az Üzemeltető által kezelt valamely személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Üzemeltető rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az Üzemeltető a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, vagy az érintett Felhasználó azt kéri. Törlés helyett az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

6.6       A Felhasználó a személyes adatainak védelméhez fűződő jogainak megsértése esetén az Üzemeltető ellen bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Hatóság elérhetőségeit a http://www.naih.hu weboldal tartalmazza.

6.7       Az Üzemeltető tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az érintettek jogaira és jogorvoslati jogaira vonatkozó, jelen 6. pontban foglalt tájékoztatás nem teljes körű, és az igényérvényesítés részletes szabályait az Infotv. 21-22. §-ai tartalmazzák.

 

7.         Adatbiztonság

7.1       A Felhasználók adatait megfelelő jogalap nélkül az Üzemeltető semmilyen esetben nem továbbítja harmadik feleknek. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető munkavállalói és megfelelő titoktartási kötelezettség mellett igénybe vett alvállalkozói ismerhetik meg a feladataik ellátáshoz szükséges mértékben. Ez alól kivételt képeznek a hatósági és bírósági megkeresések, amelyeket az Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint teljesít.

 

8.         A hírlevelekre és az eDM-re vonatkozó speciális szabályok

Amennyiben egy Felhasználó a regisztrációs lapon hozzájárul ahhoz, hogy részére az Üzemeltető ajánlatokról és újdonságokról reklámot tartalmazó hírlevelet vagy egyéb tájékoztatást küldjön, az a Felhasználó a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a alapján hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációs lapon megadott adatai bekerüljenek az Üzemeltető eDM adatbázisába, amelyben az Üzemeltető a Felhasználó adatait további ajánlatokkal (ideértve az Üzemeltető és üzleti partnerei ajánlatait is) történő későbbi megkeresés céljából tartja nyilván mindaddig, amíg a Felhasználó az eDM céljából történő adatkezelés abbahagyását nem kéri, vagy regisztrációját nem törli. A Felhasználó hozzájárulását az Üzemeltető ügyfélszolgálatának postai címére vagy az somodiagnes.com@gmail.com e-mail címre küldött, a személyes azonosítására alkalmas adatait is tartalmazó levélben bármikor korlátozás nélkül, ingyenesen és indoklás nélkül visszavonhatja.

 

9.         Egyéb információk

9.1       Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.

9.2       A Weboldal Felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

9.3       Az Üzemeltető a hírlevélre vagy eDM-re nem feliratkozó Felhasználók részére is jogosult a Weboldal működtetésével kapcsolatos, nem reklámjellegű információkat (ideértve, nem kizárólagosan, adminisztrációs vagy technikai jellegű üzeneteket, a Weboldal módosulásával kapcsolatos információkat) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával.

 

11.       A Szabályzat módosítása

Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen Szabályzat egyoldalú módosítására. Az Üzemeltető a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően a Weboldal használatával a Felhasználók elfogadják a Szabályzat módosítását.

 

 

bottom of page